Schválená opatření 2022

Na této stránce jsou uvedená opatření, která byla schválena městy a obcemi zapojenými do auditu v roce 2022.

 

Blatnice pod Svatým Antonínkem

Zajistit instalaci venkovní posilovny s fitness prvky pro všechny generace

Rekonstrukce hřiště MŠ

Vytvoření bezbariérového přístupu do budovy Obecního úřadu

Realizovat stavbu hřiště s umělým povrchem u hřiště FK

Realizovat stavbu cyklostezky z Blatnice do Blatničky

Určit prostor a realizovat výstavbu tréninkového hřiště pro hasiče a jejich dorost

Vypracovat koncept pro parkování vozidel v obci

Opravit zábradlí na mostu přes Svodnici a na dvou mostcích pro pěší

Zajistit zkušebnu pro folklorní soubor

 

Branišovice

Zvýšení jednorázového peněžitého příspěvku při narození dítěte pro občany obce

Vytvoření webu MŠ s informacemi a fotografiemi

Vybudování prostoru pro veřejné posezení s malou bioplynovou stanicí pro komunitní využití a se soškou vodníka u rybníčku Kačák

Ženské večery s praktickou činností (šití, tvoření, pečení, sdílení atd.)

Masáže a rekondiční cvičení

Branišovický kroj (rekonstrukce dobového kroje)

Zajištění pokračování stávajících aktivit realizovaných komunitním centrem

Hledání možností pro realizaci zajištění pitné vody u dětského a víceúčelového hřiště

Hledání možností a finančních zdrojů pro vybudování cyklostezky

Kurz první pomoci a další vzdělávací kurzy pro občany

 

Hodějice

Cyklostezka (Němčany, Heršpice, Bučovice)

Workout hřiště

Dětské hřiště pro větší děti

Promítání filmů – venkovní kino/divadlo

Skluzavka na koupališti

Naučná stezka

 

Modřice

Zřízení přebalovacího koutku

Doplnění dětských hřišť o kreslící tabule

Zahradní slavnost v ZŠ

Realizace workoutového hřiště

Zřízení oficiálního grill pointu u rybníka Masarykova

Instalace laviček

Průzkum bezpečnosti dopravy v Modřicích včetně návrhu opatření

Sdílený google kalendář akcí

 

Mokrá-Horákov

Zahájit práce na dopravním řešení nebezpečných úseků pro chodce v obci Mokrá-Horákov

Příprava projektu cyklostezky Velatice-Mokrá

Zahájit realizaci projektu úpravy hřiště pod Horákovem

Doplnění kontejnerů na bioodpad

Vybudování odpočinkových zón v obci

Rozšíření sběrných míst po obci

Změna povrchu dětského hřiště v Horákově, pořízení nových hracích prvků

 

Podbřežice

Vybudování multifunkčního hřiště

Kroužky pro děti – angličtiny, výtvarný, gymnastika a pohybové aktivity

Setkávání mužů, setkávání žen

Výsadba stromů v extravilánu a intravilánu obce

Společné výlety – procházky kolem obce, zájmové zájezdy

Cyklostezka do Komořan

Úprava „horního“ hřiště – oprava stávajících prvků a oprava velkého pískoviště svépomoci, workoutové prvky

„Z-box“ či výdejní místo

Dovybavení klubu pro maminky s dětmi

Rekultivace okolí rybníku

 

Vavřinec

Připevnit zábradlí k budově ObÚ a víceúčelové budově ve Vavřinci

Zlepšit informovanost občanů o akcích v jednotlivých místních částech na webu

Rekonstrukce knihovny ve Vavřinci

Sportovní den

Zlepšit využití „parku“ (výletiště ve Vavřinci)

Stojan na kola k víceúčelové budově ve VAV a do sportovního areálu ve Ves

Dovybavení společenské místnosti ve Vavřinci

Kurz ovládání PC, mobilu nebo tabletu

Ledová plocha

Zajistit solární radary

Rozmístit více laviček a odpadkových košů

Zákaz pálení – ekologická vyhláška

Seniorská obálka

Propojení místních částí – projekt

Obnova a budování dětských hřišť ve všech místních částech

Postupná rekonstrukce Svazarmu ve Veselici

Údržba novodvorské aleje

 

Vedrovice

Přebalovací pult do budovy muzea

Stůl a lavička na dětské hřiště

Houpačka pro nejmenší děti

Zabezpečení dětského hřiště na návsi

Naučná stezka s dřevěnými prvky

Kroužky pro děti od tří let v MŠ

Kroje pro děti ve folklorním kroužku

Hasičský kroužek

Podpora aktivit mladých 15-25 let

Oprava a vybavení posilovny

Jazykové a PC kurzy

Koše na odpadky a psí exkrementy po obci

Zázemí v Písníkách

Lavičky k odpočinku po obci

 

Vrbice

Dětský den, závěr školního roku

Organizování přednášek pro veřejnost (obec ve spolupráci se spolky)

Podpora seniorské a rodinné politiky v obci (kurz pletení košíků, obnova a šití krojů, podpora spolku Kalubáček)

Dámský spolek

Rozšíření sportovních aktivit (fotbal, florbal)

Hasičský sport

Základní umělecká škola

Parkurová dráha

Akce Z

Zasaď si svůj strom

Letní kino

Muzeum

Soutěže ve vaření gulášů, trnek, polévek atd.

Košt svařáků

Drakiáda

Dětský karneval, Masopust

Tancování mladých u cimbálu (nácvik před hody)

Kurz první pomoci

Zabezpečení dětského hřiště

Vytvoření relaxační a klidové části v místním lese – Hájek (k.ú. Čejkovice – blízko obce Vrbice)

Tradiční sečení louky

Kuličkovaná

Roznos obědů

PC kurzy

 

Znojmo

Navýšení finanční podpory dotačních programů v oblasti zdravotnictví pro nově vznikající ordinace lékařů

Vybudování alespoň jednoho nového prostoru pro využití dětí nad 12 let (např. skate park, lezecká stěna aj.)

Změna systému parkování ve Znojmě

Navýšení délky cyklostezek ze stávajícího stavu v roce 2022 ve Znojmě a jeho blízkého okolí

Příprava nových vhodnějších prostor pro poskytování sociální služby – odlehčovací služba, s případným navýšením kapacity

 

Židlochovice

Revitalizace, rozšíření a stavba nových dětských hřišť

Rozšíření volnočasových aktivit pro děti a mládež

Rozšíření cyklostezek

Bezpečnější řešení přechodu u vlakového nádraží

Rekonstrukce zázemí MC Robátko

Resocializace žen na MD

Lepší dopravní řešení před MŠ

Nová sportoviště pro teenagery

Úprava chodníků a zvýšení bezbariérovosti pro vozíčkáře a osoby s pohybovým omezením

Adekvátní řešení pohybu sociálně nepřizpůsobivých osob ve veřejném prostoru

Pravidelné filmové projekce

Jazykové vzdělávání, odborné semináře, večerní univerzita

Kapacita pobytových služeb pro seniory

Špatná dostupnost stomatologické péče

Klubový prostor pro setkávání

Tančírna

Lepší dopravní řešení nebezpečné hlavní křižovatky

Oprava některých komunikací ve městě

Revitalizace fotbalového stadionu a okolí

Debata nad oživením prostoru náměstí, více zeleně a čistoty na náměstí

Zlepšení parkování na sídlišti a v okolí