Schválená opatření 2019

Na této stránce jsou uvedená opatření, která byla schválena městy a obcemi zapojenými do auditu v roce 2019.

 

Brno-Černovice

Údržba a rozvoj dětských hřišť

Doplnění houpaček na veřejných hřištích

Podpora a zachování běžných aktivit – na úrovni kulturní, společenské, sportovní, seniorské a rodinné

Dokončení basketbalového hřiště

Vybudování osvětlení 

Připravit projektovou dokumentaci k realizaci nových parkovacích míst

Zvýšení bezpečnosti na komunikacích u škol

Obnova workoutového hřiště v parku Řehořova

Vybavení psích výběhů

Stojany na kola

Aktivně prosazovat budování odlehčovací služby a dalších sociálních služeb pro seniory

Upravit zahradu za Sociálním domem

Nové lavičky a odpočinkové zóny

Sdílený kalendář všech akcí

Zahájení obnovy parku Řehořova

Skate park

Informovanost, přednášky, semináře a workshopy

Doplnění odpadkových košů a nádob na separovaný odpad 

Obnova zanedbaného prostoru před obchodním domem Albert 

Provoz mateřských škol o letních prázdninách

Otevření školního hřiště pro veřejnost

Revitalizace chodníků 

 

Brno-Žabovřesky

Vznik informačního portálu prorodinných aktivit

Renovace a údržba vybraných dětských hřišť

Zřízení zpomalovacích prahů u vybraných škol

Preventivní aktivity směřující k opatření proti sociálně-patologickým jevům u dětí a mládeže

Osvětlení ulice Sochorova – ulice Stránského

Pravidelné konání vánočních trhů

Vybudování autobusové zastávky na ulici Březinova – ulice Tichého

Modernizace a navýšení počtu laviček

Zřízení veřejné knihovničky

Zřízení dvou parkovacích míst před Denním stacionářem Domino

 

Morkůvky

Oprava na dvoře DS Peřinka

Parčík s herními prvky – „horní konec“

Letní kino s popcornem a colou

Bike park

Horolezecká a odrazová stěna

Zájezd za kulturou, sportem či relaxací nejen pro seniory

Sjezdy a nájezdy na chodníky

Mobilní pódium do KD + osvětlení

Zákryt kontejnerů + bezpečnost parkoviště

Zpracování koncepce zeleně

Poskytnutí přísálí KD zdarma občanům k setkávání

 

Pozořice

Zřízení bankomatu

Zavést kroky k dodržování povolené rychlosti vozidel v obci

Výstavba chodníků v obci

Podniknout kroky k vybudování sběrného dvoru

Podpořit zachování umístění ZUŠ v prostorách ZŠ

Rozšířit zeleň, květinové záhony v intravilánu obce se zapojením mladých rodin a mladistvých

Vybudování sportovišť pro smysluplné trávení volného času náctiletých

Zajistit posílení autobusových spojů na Jezera (část obce)

 

Šatov

Vybudování dětského hřiště

Ukázka zbraní – výstava

Jednorožec do Mateřské školy – vytvoření nástěnné výzdoby

Klubovna pro mládež

Divadlo – uspořádání představení

Klubovna pro seniory

Úprava prostoru mezi hroby na místním hřbitově

Důstojné posezení pro seniory v budově DCHB

Obnova klubu důchodců

Spojení akcí a vycházek senioři + mateřská škola

Služby obyvatelstvu – rozšíření nabídky

Projekt na novou knihovnu

Zmodernizování fondu knih

Odpočinkové místo s herními prvky

Výsadba stromů

Květinová výzdoba u KD

Retardéry – zvýšení bezpečnosti chodců

Den hasičů

Klidné místo na čtení a odpočinek

Vybudování cyklostezky

Změna územního plánu (vodní plochy)

Projekt na relaxační oblast

 

Újezd u Brna

Zpomalovací semafor, případně semafory na přechodech

Osvětlený přechod u školy

Více laviček v centru i mimo něj, více odpočinkových míst

více dětských hřišť, i v centru, dopravní hřiště, workout hřiště

Najít prostory pro školní družinu, lepší vybavení vnitřních prostor i exteriéru

Kulturní dům – rekonstrukce

Kontaktní a maximálně informativní web města

Vánoční trhy ve městě

Automaty na jízdenky (autobusové zastávky Revoluční a Rychmanov)

 

Vyškov

Rozšíření dostupných bytů (byty pro sociálně potřebné)

Více zeleně ve městě a okolí

Skautská klubovna

Podpora cyklodopravy

Kvalitnější kultura (zejména pro mladé)