Schválená opatření 2018

Na této stránce jsou uvedená opatření, která byla schválena městy a obcemi zapojenými do auditu v roce 2018.

 

Statutární město Brno, MČ Brno-Komín

Údržba a rozvoj dětských hřišť, u vytipovaných hřišť řešení zastínění

Vybudování veřejného WC na dopravním hřišti

Nové stojany na kola

Nové lavičky a odpočinkové zóny na vytipovaných místech MČ

Vybavení psích výběhů agility prvky

Sportoviště pro teenagery

Kultivace okolí SŠIS Čichnova a zastávky Vozovna Komín

Sdílený kalendář všech akcí

Příjezd trolejbusů k nákupnímu centru

Zpřístupnění břehů Svratky

 

Městská část Brno - Královo Pole

Zmapování podmínek pro vytvoření komunitního centra na území MČ

Podniknout kroky k otevření sportovišť na území Brno – Královo Pole veřejnosti

Zajistit vytvoření lepších a přehlednějších webových stránek MČ

 

Městská část Brno-střed

Podpora služby „náhradních babiček“ pro hlídání dětí

Prodloužení provozní doby ve školních družinách

Zvýšení bezpečnosti na přechodech u škol

Podpora kurzů finanční gramotnosti a samostatného hospodaření

Posílení služby Senior Bus s bezbariérovými vozy pro elektrické vozíky

Zvýšení počtu a dostupnosti veřejných bezbariérových WC s přebalovacím pultem

Vytvoření časové banky pro občany Brna-středu s nabídkou a poptávkou služeb

Instalace nových laviček s madly a zastíněním

Sdružené informace o akcích pořádaných na území městské části ve Zpravodaji

Zajištění služeb úřadu městské části a dalších veřejných institucí v bezbariérových prostorách

Zřízení funkce „ombudsmana“ pro veřejný prostor

Rozšíření počtu bezbariérových nástupních ostrůvků

 

Hustopeče

Rozšíření dostupných městských bytů (byty pro sociálně znevýhodněné)

Nabídnout více zeleně v centru města

Příspěvek pro rodiče při narození dítěte

Zvýšení bezpečnostních opatření pro děti z Hustopečí

Vznik nové služby Senior taxi

 

Lovčičky

Příčné zpomalovací retardéry u MŠ

Přechody pro chodce v obci Lovčičky

Výsadba lípy k 100. výročí vzniku ČR

Přehled plánovaných akcí na webu obce

Zlepšení a oprava chodníků v obci

Nastavení pravidel pro užívání hlučných strojů v obci

Parkoviště v obci – vybudování odstavných ploch

Vzdělávání seniorů