Schválená opatření 2017

Na této stránce jsou uvedená opatření, která byla schválena městy a obcemi zapojenými do auditu v roce 2017.

 

Městská část Brno-Bohunice

Nové herní prvky a obnova stávajících herních prvků na dětských hřištích, obnova mobiliáře a možnost zastínění laviček

Parkurové hřiště

Místo pro setkávání napříč generacemi

Zřízení senior pointu

Klub seniorů

Možnost zveřejnit na www.bohunice.brno.cz informace o svém podnikání

Iniciace obnovy pořádání farmářských a vánočních trhů na náměstí Dlouhá

Zvýšit informovanost občanů

Zlepšení čistoty u obchodního domu Albert a Kavkaz

Vybudování psího výběhu v jižní části Bohunic

 

Městská část Brno-Medlánky

Dopolední klub pro nastávající maminky a maminky s dětmi do 1 roku

Podpora již běžících aktivit, které v městské části Brno-Medlánky jsou, a to jak obecních, tak i aktivit třetích stran

Rozvoj a údržba dětských hřišť

Aktivní propagace služeb města Brna pro rodiny s kojencem a malými dětmi na úrovni městské části

Zřízení Family pointu v městské části

Kurzy zaměřené na počítačovou a jazykovou gramotnost rodičů využitelnou pro návrat do zaměstnání

Krátkodobé semináře na téma zdraví dětí

Přednášky na téma „Jak na pohovor do zaměstnání“

Vybudování multifunkčního hřiště pro větší děti

Zvýšit informovanost obyvatel o možnostech brněnských sportovišť

Nalézt a zajistit zástupce občanů ve věku 50-60 let pro potřeby Klubu důchodců

Aktivně prosazovat budování domovů pro seniory ve městě Brně

Pořádání kurzů první pomoci pro všechny věkové kategorie

Veřejně dostupný internet

Knihovna

Podpora cyklostezek

 

Městská část Brno-Židenice

Informovanost o nabídkách pro rodiny

Lavičky osobností

Výstava ke 100. výročí připojení Židenic k Brnu (2019)

Veřejné grilovací místo / ohniště

Veřejné osvětlení v parku vedle kostela sv. Cyrila a Metoděje

 

Březina

Chodníky

Hřiště v centrální části obce za Obecním úřadem

Zajištění dopravy v JM kraji pro osoby nad 70 let a více zdarma

Rozšíření kapacity ZŠ

Altán u ohniště na Kozíně

Workoutové hřiště

 

Ivančice

Dokončení vytvoření přehledného webu města

Vytvoření informačních brožur o historii Ivančic

Využití městského rozhlasu

Sjednocení informovanosti aktivit ve městě

Pravidelná setkávání organizací a spolků

Příprava projektové dokumentace na relaxační zónu Réna

Vytvoření mapy nebezpečných přechodů a míst

Zmapování sportovních plácků

Vytvoření workoutového hřiště

Dokončení rekonstrukce Besedního domu

Vzdělávání občanů, rodičů, seniorů

Vybudování infokiosku v centru města

 

Kostelec u Kyjova

Vybudování chodníků v ulicích Moravanská, Moštěnská a v celé obci

Pořádání zájezdů pro seniory po muzeích v okolí Kostelce a Kyjova

Přemístění kontejnerů na plast, papír, sklo

 

Krásensko

Úprava nájezdů na chodníky

Sleva na poplatku za odpad

Hlídání dětí

Kurz první pomoci

Plot podél chodníku od Rychty

Volejbalový kroužek + jiný sport

ZUŠ – zajištění vyučujícího na hudební nástroj v nejbližším okolí

Zájezdy na kulturní akce pro děti

Workoutové hřiště

Nabídka prostor – tematické přednášky a interaktivní workshopy

Mezigenerační dialog nad fotografiemi z historie obce. Společné promítání a vzpomínání

Pomoc starým lidem (nákup, drobné domácí práce, dovoz léků)

Půjčování knih s donáškou do domu

Společenský kontakt s osamělými v obci

Snadnější přístup k OÚ (přes zahradu Hasičky)

Koše na psí exkrementy

Lavičky – rozmístění v obci + zvýšení počtu

Masáže

Zkvalitnění informovanosti o dění v obci

Výcvik psů

Kontejner na použitý olej z domácností

Zajištění autobusu do obce z Kojálu

Zkvalitnění veřejného osvětlení v obci

Dodržování rychlosti v obci

Služby v obci – kadeřník

Informovat občany o možnosti třídění odpadů v obci

Větrolam – hřiště za Rychtou až k chatce

Vytvořit na stránkách obce „nabídka, poptávka, brigáda“

Zajištění vody na akce „Na Skale“

Kultivace terénu v Údolí věčné žízně /terénní úpravy/

 

Telnice

Vítání občánků

Pořízení a instalace herních prvků do zahrady MŠ

Úprava školní zahrady

Podpora vzniku dramatického kroužku

Podpora vzniku kroužku keramiky

Příprava terénní cyklodráhy

Zachování noční linky

Odborné poradenství při péči o osobu blízkou

Pracovník pro zajištění potřeb pro osamělé občany

Domov pro seniory – získání stavebního povolení

Podpora KLASU

Rekonstrukce, úprava dětských hřišť bezpečné dětské zahrady

Zachování dotační podpory (spolkový život)

Realizace parku v nádražní čtvrti

 

Vysočany

Společné vysazení stromu rodiči nově narozených dětí přivítaných do svazku obce

Zabezpečení volných chodníků pro chodce

Vybudování dětského hřiště v části obce Housko

Vybudování školního hřiště

Instalace venkovního ping-pongového stolu

Realizace přednášky pro seniory

Setkání seniorů – Den pro seniory

Rozvoj péče o osamělé seniory

Zdravotní cvičení

Výstavba obecních bytů

Instalace odpadkových košů

Zvýšení atraktivity prostředí v okolí rybníka Polačka

Zvýšení počtu laviček v obci

Vybudování kavárny v obci

Úprava výletiště Pod lipami