Schválená opatření 2016

Na této stránce jsou uvedené příklady dobré praxe a opatření, které byly schválené městy a obcemi zapojenými do auditu v roce 2016.

 

Město Boskovice

Zřízení kontaktního místa Senior Point
Zřízení informačního panelu, tabule
MC Veselý Paleček - zapojení zástupců do pracovní skupiny rodinné politiky
Podpora tzv. Klubu - volnočasové zařízení pro neorganizovanou mládež

 

Městská část Brno-sever

Koordinace komunikace mezi školou a rodiči
Zřízení mezigeneračního centra (Family a Senior Point, vzdělávání, přednášky, workshopy)
Vytvoření portálu organizací a spolků na MČ Brno-sever
Vzdělávání pro rodiče – kurzy
Referent pro rodinnou politiku
Nové rubriky Severníku (PR spolků a organizací…)

 

Město Hodonín

Mobilní dopravní hřiště
Lepší údržba všech hřišť
Rodinné vztahy – rodinné terapie, vzdělávací programy pro manžele i rodiče
Finanční podpora volnočasových aktivit  - podpora talentovaných dětí
Informace o slevách na placení odpadů pro rodiny
Propagace možností hlídání a péče o děti
Možnost vytvoření podpůrné skupiny rodičů dětí s ADHD
Preventivní programy na ZŠ a v MŠ
Pravidelné opravy pěší komunikace, zlepšení pro kočárky
Pravidelné kontroly bezdomovců
Zlepšení mezigeneračních vztahů – návštěvy dětí z MŠ v Domovech pro seniory

 

Město Moravský Krumlov

Zahájení aktivit vedoucích ke zřízení rodinného centra
Vytvoření Family Pointu v budově městského úřadu
Rozšíření zázemí pro workoutové aktivity
Nová dětská hřiště
Revitalizace zeleně a veřejných prostranství, květinová výzdoba města
Zavedení tradice každoročních oslav Dne seniorů
Projekční příprava cyklostezky v okolí Moravského Krumlova
Pořádání přednášek pro seniory v rámci DDM
Vytvoření nových webových stránek města
Zavedení tradice každoročních oslav Dne rodin
Úklid kolem řeky Rokytné a vybudování odpočinkových zón
Revitalizace zámeckého parku
Zavedení rubriky v Moravskokrumlovských novinách pro místní kluby a spolky
Výstavba chodníku do lokality Kačenka
Pravidelné setkávání v rámci rodinné politiky města

 

Město Slavkov u Brna

Vzdělávání rodičů formou přednášek a besed
Zatraktivnit a dovybavit koupaliště pro cílovou skupinu dítě v mateřské škole
Podpora dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží
Pravidelné setkávání v rámci rodinné politiky města

 

Obec Moravany

Zlepšení sportovního vybavení v obci
Zvýšení informovanosti o možnosti vyžití v obci
Rozšíření mateřské školy o jednu třídu logopedie pro 11 dětí
Informování o kulturních akcích v obci pro všechny věkové kategorie
Příměstské tábory
Bicrossové hřiště
Zlepšení vybavenosti v obci
Pravidelné setkání aktivních občanů k opatřením FFA
Zábradlí u MŠ
Oprava autobusové zastávky
Vznik přechodu pro chodce z ulice Sadová na Novosady
Workoutové hřiště + posilovací prvky pro dospělé 

 

Obec Vilémovice

Pěší trasy v okolí obce a po obci s různými odpočinkovými a popř. zábavnými či informačními prvky (sjízdné pro kočárky)
Obnova a údržba herních prvků
Zvýšení bezpečnosti v okolí herních prvků pro nejmenší děti
Vymezení herních a odpočinkových exteriérových prostor
Podpora udržení tradic – lepší medializace, popř. koordinace
Uspořádat krizový kurz – jak zvládat různé kritické situace
Nabídnout mladým lidem prostor podílet se na plánování a vytváření obecních veřejných projektů
Znovuzavedení klubové činnosti
Společné vycházky
Zachovat nabídku pomoci obecního zaměstnance v případě nutné potřeby