Registrace

Osobní údaje

Zabezpečení

Organizace

Adresa

Odesláním tohoto formuláře uděluji společnosti Krajský úřad Jihomoravského kraje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. (EU) 2016/679 svobodný a informovaný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu, pro účel a na dobu dále uvedenou, a současně potvrzuji, že jsem se seznámil s dalšími informacemi o zpracování osobních údajů.