Brno-BohuniceSchválená opatření 2017

Nové herní prvky a obnova stávajících herních prvků na dětských hřištích, obnova mobiliáře a možnost zastínění laviček

Parkurové hřiště

Místo pro setkávání napříč generacemi

Zřízení senior pointu

Klub seniorů

Možnost zveřejnit na www.bohunice.brno.cz informace o svém podnikání

Iniciace obnovy pořádání farmářských a vánočních trhů na náměstí Dlouhá

Zvýšit informovanost občanů

Zlepšení čistoty u obchodního domu Albert a Kavkaz

Vybudování psího výběhu v jižní části Bohunic