VilémoviceSchválená opatření v roce 2016

Pěší trasy v okolí obce a po obci s různými odpočinkovými a popř. zábavnými či informačními prvky (sjízdné pro kočárky)
Obnova a údržba herních prvků
Zvýšení bezpečnosti v okolí herních prvků pro nejmenší děti
Vymezení herních a odpočinkových exteriérových prostor
Podpora udržení tradic – lepší medializace, popř. koordinace
Uspořádat krizový kurz – jak zvládat různé kritické situace
Nabídnout mladým lidem prostor podílet se na plánování a vytváření obecních veřejných projektů
Znovuzavedení klubové činnosti
Společné vycházky
Zachovat nabídku pomoci obecního zaměstnance v případě nutné potřeby