MoravanySchválená opatření v roce 2016

Zlepšení sportovního vybavení v obci
Zvýšení informovanosti o možnosti vyžití v obci
Rozšíření mateřské školy o jednu třídu logopedie pro 11 dětí
Informování o kulturních akcích v obci pro všechny věkové kategorie
Příměstské tábory
Bicrossové hřiště
Zlepšení vybavenosti v obci
Pravidelné setkání aktivních občanů k opatřením FFA
Zábradlí u MŠ
Oprava autobusové zastávky
Vznik přechodu pro chodce z ulice Sadová na Novosady
Workoutové hřiště + posilovací prvky pro dospělé