HodonínSchválená opatření v roce 2016

Mobilní dopravní hřiště
Lepší údržba všech hřišť
Rodinné vztahy – rodinné terapie, vzdělávací programy pro manžele i rodiče
Finanční podpora volnočasových aktivit  - podpora talentovaných dětí
Informace o slevách na placení odpadů pro rodiny
Propagace možností hlídání a péče o děti
Možnost vytvoření podpůrné skupiny rodičů dětí s ADHD
Preventivní programy na ZŠ a v MŠ
Pravidelné opravy pěší komunikace, zlepšení pro kočárky
Pravidelné kontroly bezdomovců
Zlepšení mezigeneračních vztahů – návštěvy dětí z MŠ v Domovech pro seniory