PodbřežiceSchválená opatření 2022

Vybudování multifunkčního hřiště

Kroužky pro děti – angličtiny, výtvarný, gymnastika a pohybové aktivity

Setkávání mužů, setkávání žen

Výsadba stromů v extravilánu a intravilánu obce

Společné výlety – procházky kolem obce, zájmové zájezdy

Cyklostezka do Komořan

Úprava „horního“ hřiště – oprava stávajících prvků a oprava velkého pískoviště svépomoci, workoutové prvky

„Z-box“ či výdejní místo

Dovybavení klubu pro maminky s dětmi

Rekultivace okolí rybníku