ZnojmoSchválená opatření 2022

Navýšení finanční podpory dotačních programů v oblasti zdravotnictví pro nově vznikající ordinace lékařů

Vybudování alespoň jednoho nového prostoru pro využití dětí nad 12 let (např. skate park, lezecká stěna aj.)

Změna systému parkování ve Znojmě

Navýšení délky cyklostezek ze stávajícího stavu v roce 2022 ve Znojmě a jeho blízkého okolí

Příprava nových vhodnějších prostor pro poskytování sociální služby – odlehčovací služba, s případným navýšením kapacity