Mokrá-HorákovSchválená opatření 2022

Zahájit práce na dopravním řešení nebezpečných úseků pro chodce v obci Mokrá-Horákov

Příprava projektu cyklostezky Velatice-Mokrá

Zahájit realizaci projektu úpravy hřiště pod Horákovem

Doplnění kontejnerů na bioodpad

Vybudování odpočinkových zón v obci

Rozšíření sběrných míst po obci

Změna povrchu dětského hřiště v Horákově, pořízení nových hracích prvků