VedroviceSchválená opatření 2022

Přebalovací pult do budovy muzea

Stůl a lavička na dětské hřiště

Houpačka pro nejmenší děti

Zabezpečení dětského hřiště na návsi

Naučná stezka s dřevěnými prvky

Kroužky pro děti od tří let v MŠ

Kroje pro děti ve folklorním kroužku

Hasičský kroužek

Podpora aktivit mladých 15-25 let

Oprava a vybavení posilovny

Jazykové a PC kurzy

Koše na odpadky a psí exkrementy po obci

Zázemí v Písníkách

Lavičky k odpočinku po obci