VrbiceSchválená opatření 2022

Dětský den, závěr školního roku

Organizování přednášek pro veřejnost (obec ve spolupráci se spolky)

Podpora seniorské a rodinné politiky v obci (kurz pletení košíků, obnova a šití krojů, podpora spolku Kalubáček)

Dámský spolek

Rozšíření sportovních aktivit (fotbal, florbal)

Hasičský sport

Základní umělecká škola

Parkurová dráha

Akce Z

Zasaď si svůj strom

Letní kino

Muzeum

Soutěže ve vaření gulášů, trnek, polévek atd.

Košt svařáků

Drakiáda

Dětský karneval, Masopust

Tancování mladých u cimbálu (nácvik před hody)

Kurz první pomoci

Zabezpečení dětského hřiště

Vytvoření relaxační a klidové části v místním lese – Hájek (k.ú. Čejkovice – blízko obce Vrbice)

Tradiční sečení louky

Kuličkovaná

Roznos obědů

PC kurzy