Brno-sever 

Schválená opatření v roce 2016

Koordinace komunikace mezi školou a rodiči
Zřízení mezigeneračního centra (Family a Senior Point, vzdělávání, přednášky, workshopy)
Vytvoření portálu organizací a spolků na MČ Brno-sever
Vzdělávání pro rodiče – kurzy
Referent pro rodinnou politiku
Nové rubriky Severníku (PR spolků a organizací…)