VyškovSchválená opatření 2019

Rozšíření dostupných bytů (byty pro sociálně potřebné)

Více zeleně ve městě a okolí

Skautská klubovna

Podpora cyklodopravy

Kvalitnější kultura (zejména pro mladé)