ŠatovSchválená opatření 2019

Vybudování dětského hřiště

Ukázka zbraní – výstava

Jednorožec do Mateřské školy – vytvoření nástěnné výzdoby

Klubovna pro mládež

Divadlo – uspořádání představení

Klubovna pro seniory

Úprava prostoru mezi hroby na místním hřbitově

Důstojné posezení pro seniory v budově DCHB

Obnova klubu důchodců

Spojení akcí a vycházek senioři + mateřská škola

Služby obyvatelstvu – rozšíření nabídky

Projekt na novou knihovnu

Zmodernizování fondu knih

Odpočinkové místo s herními prvky

Výsadba stromů

Květinová výzdoba u KD

Retardéry – zvýšení bezpečnosti chodců

Den hasičů

Klidné místo na čtení a odpočinek

Vybudování cyklostezky

Změna územního plánu (vodní plochy)

Projekt na relaxační oblast