PozořiceSchválená opatření 2019

Zřízení bankomatu

Zavést kroky k dodržování povolené rychlosti vozidel v obci

Výstavba chodníků v obci

Podniknout kroky k vybudování sběrného dvoru

Podpořit zachování umístění ZUŠ v prostorách ZŠ

Rozšířit zeleň, květinové záhony v intravilánu obce se zapojením mladých rodin a mladistvých

Vybudování sportovišť pro smysluplné trávení volného času náctiletých

Zajistit posílení autobusových spojů na Jezera (část obce)