MorkůvkySchválená opatření 2019

Oprava na dvoře DS Peřinka

Parčík s herními prvky – „horní konec“

Letní kino s popcornem a colou

Bike park

Horolezecká a odrazová stěna

Zájezd za kulturou, sportem či relaxací nejen pro seniory

Sjezdy a nájezdy na chodníky

Mobilní pódium do KD + osvětlení

Zákryt kontejnerů + bezpečnost parkoviště

Zpracování koncepce zeleně

Poskytnutí přísálí KD zdarma občanům k setkávání