Brno-ŽabovřeskySchválená opatření 2019

Vznik informačního portálu prorodinných aktivit

Renovace a údržba vybraných dětských hřišť

Zřízení zpomalovacích prahů u vybraných škol

Preventivní aktivity směřující k opatření proti sociálně-patologickým jevům u dětí a mládeže

Osvětlení ulice Sochorova – ulice Stránského

Pravidelné konání vánočních trhů

Vybudování autobusové zastávky na ulici Březinova – ulice Tichého

Modernizace a navýšení počtu laviček

Zřízení veřejné knihovničky

Zřízení dvou parkovacích míst před Denním stacionářem Domino