Brno-ČernoviceSchválená opatření 2019

Údržba a rozvoj dětských hřišť

Doplnění houpaček na veřejných hřištích

Podpora a zachování běžných aktivit – na úrovni kulturní, společenské, sportovní, seniorské a rodinné

Dokončení basketbalového hřiště

Vybudování osvětlení 

Připravit projektovou dokumentaci k realizaci nových parkovacích míst

Zvýšení bezpečnosti na komunikacích u škol

Obnova workoutového hřiště v parku Řehořova

Vybavení psích výběhů

Stojany na kola

Aktivně prosazovat budování odlehčovací služby a dalších sociálních služeb pro seniory

Upravit zahradu za Sociálním domem

Nové lavičky a odpočinkové zóny

Sdílený kalendář všech akcí

Zahájení obnovy parku Řehořova

Skate park

Informovanost, přednášky, semináře a workshopy

Doplnění odpadkových košů a nádob na separovaný odpad 

Obnova zanedbaného prostoru před obchodním domem Albert 

Provoz mateřských škol o letních prázdninách

Otevření školního hřiště pro veřejnost

Revitalizace chodníků