Lovčičky 

Schválená opatření 2018

Příčné zpomalovací retardéry u MŠ

Přechody pro chodce v obci Lovčičky

Výsadba lípy k 100. výročí vzniku ČR

Přehled plánovaných akcí na webu obce

Zlepšení a oprava chodníků v obci

Nastavení pravidel pro užívání hlučných strojů v obci

Parkoviště v obci – vybudování odstavných ploch

Vzdělávání seniorů