Brno - Královo PoleSchválená opatření 2018

Zmapování podmínek pro vytvoření komunitního centra na území MČ

Podniknout kroky k otevření sportovišť na území Brno – Královo Pole veřejnosti

Zajistit vytvoření lepších a přehlednějších webových stránek MČ