Brno-MedlánkySchválená opatření 2017

Dopolední klub pro nastávající maminky a maminky s dětmi do 1 roku

Podpora již běžících aktivit, které v městské části Brno-Medlánky jsou, a to jak obecních, tak i aktivit třetích stran

Rozvoj a údržba dětských hřišť

Aktivní propagace služeb města Brna pro rodiny s kojencem a malými dětmi na úrovni městské části

Zřízení Family pointu v městské části

Kurzy zaměřené na počítačovou a jazykovou gramotnost rodičů využitelnou pro návrat do zaměstnání

Krátkodobé semináře na téma zdraví dětí

Přednášky na téma „Jak na pohovor do zaměstnání“

Vybudování multifunkčního hřiště pro větší děti

Zvýšit informovanost obyvatel o možnostech brněnských sportovišť

Nalézt a zajistit zástupce občanů ve věku 50-60 let pro potřeby Klubu důchodců

Aktivně prosazovat budování domovů pro seniory ve městě Brně

Pořádání kurzů první pomoci pro všechny věkové kategorie

Veřejně dostupný internet

Knihovna

Podpora cyklostezek