TelniceSchválená opatření 2017

Vítání občánků

Pořízení a instalace herních prvků do zahrady MŠ

Úprava školní zahrady

Podpora vzniku dramatického kroužku

Podpora vzniku kroužku keramiky

Příprava terénní cyklodráhy

Zachování noční linky

Odborné poradenství při péči o osobu blízkou

Pracovník pro zajištění potřeb pro osamělé občany

Domov pro seniory – získání stavebního povolení

Podpora KLASU

Rekonstrukce, úprava dětských hřišť bezpečné dětské zahrady

Zachování dotační podpory (spolkový život)

Realizace parku v nádražní čtvrti