Dle životní fáze rodiny

Příklady dobré praxe měst a obcí podle životní fáze rodiny:

 

Těhotenství a narození dítěte:
Taxi pro těhotné
Zajištění informovanosti rodičů v souvislosti s narozením dítěte (co a jak vyřídit na matrice, jak a kde vyřídit jednotlivé dávky)
Podpora předporodních příprav
Jednorázový příspěvek při narození dítěte

 

Rodina s kojencem:
Zajištění laktační poradkyně
Burza dětského oblečení
Zajištění hlídání na dobu nezbytně nutnou
Zajištění koutků pro maminky s dětmi (Family Pointy)
Rozvoj dětských hřišť a k nim přidružené fitparky pro rodiče a seniory
Osvobození dětí od poplatků za komunální odpad

 

Rodina s dětmi do 3 let:
Podpora programů a akcí pro rodiny (tvořivé dílny, Den dětí)
Zajištění kurzů a cvičení pro maminky s dětmi (cvičení po porodu, efektivní rodičovství, manipulace s kojencem, první pomoc)
Podpora alternativních forem péče o dítě (dětská skupina)
Zvýhodněné jízdné pro rodiče s dítětem
Zajištění bezbariérového přístupu do veřejných budov a dalších jiných institucí

 

Dítě v mateřské škole:
Podpora alternativních forem péče o dítě (firemní školka)
Zavádění opatření na podporu slučitelnosti rodiny a zaměstnání (podpora zkrácených úvazků, projekt Z-Anima)
Podpora programů pro rodiny s dětmi v knihovnách (projekt Celé Česko čte dětem)
Přijímání opatření na zvýšení bezpečnosti (přechody pro chodce, policie u přechodů)
Podpora a rozvoj cyklostezek
Zvyšování environmentální zodpovědnosti rodiny (sázení stromků, sběr železa)

 

Dítě školního věku:
Zajištění psychologa, logopeda
Podpora příměstských táborů v době prázdnin
Otevírání ZŠ a jejich zahrad veřejnosti (komunitní centra – místo pro setkávání zájmových skupin, pořádání výstav, kulturních akcí…)
Podpora alternativních tříd
Rozvoj dětských hřišť, skate parků
Zapojení dětí do výroby prodejních produktů na jarmarcích
Zajištění značení naučných lesních cest

 

Mladý člověk v procesu vzdělávání:
Zajištění psychologa (výběr povolání)
Zajištění rekvalifikačních kurzů a kurzů finanční gramotnosti
Podpora sportovních aktivit (fotbal, florbal, házená) a jiných volnočasových aktivit
Besedy starostů s mladými
Podpora startovacích bytů
Podpora zaměstnávání absolventů

 

Období po aktivním rodičovství:
Zajištění lékařů na "jednom místě" - polikliniky
Podpora sousedské výpomoci (projekt Sousedé 55+)
Podpora vzdělávacích a kondičních programů
Zajištění poradenství pro pečující
Podpora programů v knihovnách - besedy, přednášky (i z řad dobrovolníků)

 

Senioři/seniorky:
Aktivizační programy (projekt Spokojený senior – KLAS z. s.)
Podpora vzdělávacích a kondičních programů (trénování paměti)
Přání jubilantům
Senior taxi
Podpora programů v knihovnách - besedy, přednášky (i z řad dobrovolníků), promítání, vzpomínkové medailonky
Podpora projektů s mezigenerační tématikou (Městská mezigenerační zahrada)

 

Průřezová témata určená všem generacím:
Zvyšování společenské soudržnosti (slavnosti ulic - strassenfest, kdy jedna ulice připraví pohoštění a program pro zbytek obce; další rok se ulice vystřídají)
Podpora využívání kol místo aut ve městě (projekt Rekola)
Zřízení webu pro rodiny
Pořádání kulatých stolů občanů a představitelů obce