Auditní kuratorium

Auditní kuratorium projednává znalecké posudky jednotlivých hodnotitelů a projektové zprávy obcí, které mají získat certifikát. Doporučuje nositeli licence propůjčení základního certifikátu a udělení plného certifikátu.

 

Členové auditního kuratoria byli schválení Radou Jihomoravského kraje dne 27. 1. 2021 usnesením č. 555/21/R8:

 

1. Bc. Jana Leitnerová, radní pro oblast sociální a rodinné politiky, za nositele licence auditu familyfriendlycommunity (Jihomoravský kraj),
2. PhDr. Petr Horehleď, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
3. František Novotný, starosta městyse Křtiny, za Svaz měst a obcí ČR,
4. Anna Čarková, předsedkyně spolku Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s., za Krajskou síť NS MAS ČR Jihomoravského kraje,
5. Mgr. Bořivoj Sekanina, referent odboru sociálních věcí, tajemník auditního kuratoria.