Auditní kuratorium schválilo udělení certifikátů

Ve čtvrtek 16. 2. 2023 zasedalo Auditní kuratorium k projektu Audit familyfriendlycommunity. Úkolem setkání bylo projednat posudky hodnotitelů a schválit udělení základních certifikátů obcím, které v uplynulém roce realizovaly audit a na jehož konci volený orgán obce schválil opatření, které tyto obce a města budou realizovat v následujících třech letech. Blahopřejeme těmto městům a obcím: Blatnice pod Svatým Antonínkem, Branišovice, Hodějice, Modřice, Mokrá-Horákov, Podbřežice, Vavřinec, Vedrovice, Vrbice, Znojmo a Židlochovice.Fotogalerie