Pro další zájemce se uskuteční seminář

Pro nové zájemce se uskuteční úvodní seminář k auditu familyfriendlycommunity 23. září 2021 v budově Krajského úřadu na Žerotínově náměstí v Brně od 9:00 do 12:00 hodin v místnosti č. 240. Je určen pro obce, představitele samospráv a zaměstnance úřadů. Účastníci se dozví jaké jsou přínosy auditu pro obec, co Jihomoravský kraj nabízí a jak se na úhradě nákladů podílí, co požaduje v rámci spolupráce a prostor bude také pro dotazy. Na seminář je nutné se přihlásit na www.rodinnapolitika.cz/registrace.html do 21. 9. 2021. Účast zástupce obce na tomto semináři je nezbytnou podmínkou pro zapojení obce do auditu!


Audit familyfriendlycommunity je výborným nástrojem, který podporuje participaci občanů na veřejné správě, vede ke zmapování existující pro-rodinných a mezigeneračních aktivit a k získání nových podnětů a nápadů od občanů. Prostřednictvím auditu podporujeme rozvoj komunální rodinné politiky.